Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Joachim Lelewel
Joachim Lelewel (1786-1861) historyk i polityk; wykładał w Liceum Krzemienieckim, a w latach 1815-18 i 1821-24 na uniwersytecie w Wilnie, skąd został usunięty ze względu na wywieranie szkodliwego wpływu na młodzież. Po wybuchu powstania listopadowego prezes Towarzystwa Pa-triotycznego oraz członek Rady Administracyjnej (później przemianowane-go na Rząd Tymczasowy). Po klęsce powstania znalazł się na emigracji najpierw w Paryżu, potem w Brukseli. Do jego najważniejszych prac zalicza się: Bibliograficznych ksiąg dwoje… (1823); O historii i jej rozgałęzieniu i naukach związek z nią mających (1826); Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne (1828); Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską (1839); Polska, dzieje… (t. 1-20 1856-65).