Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Wincenty Niemojowski
Wincenty Niemojowski (1784-1834), polityk polski; twórca pierwszego na ziemiach polskich ugrupowania politycznego o charakterze liberalnym, z jego inspiracji powstała tzw. partia kaliska odgrywająca w czasach Królestwa Polskiego rolę legalnej opozycji. Od 1825 r. nie dopuszczano go do miejsca obrad sejmu; po wybuchu powstania wszedł w skład Rządu Narodowego, w 1831 r. aresztowany i wywieziony w głąb Rosji; zmarł na jednym z “etapów”. Pozostawił po sobie wiele pism wśród których ważną rolę odegrało jego tłumaczenie B. Constanta "O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych" (1831).