Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Tomasz Potocki
Tomasz Potocki (1809-1861), działacz społeczny i polityczny, publicysta; uczestniczył w powstaniu listopadowym, po jego upadku rozpoczął działalność publicystyczną (publikował w “Rocznikach gospodarstwa Krajowego) oraz społeczną w ramach Towarzystwa Rolniczego; propagował konieczność uwłaszczenia chłopów.