Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Agaton Giller
Agaton Giller (1831-1887) pisarz, publicysta i działacz niepodległościowy; za swą działalność spiskową wielokrotnie aresztowany i więziony – lata 1854-60 spędził na zsyłce na Syberii. Po powrocie do Królestwa zaan-gażował się w przygotowania powstańcze, w 1863 wszedł w skład rządu powstańczego; wraz z upadkiem powstania udał się na emigracje najpierw do Paryża, później do Szwajcarii. Pod koniec swego życia osiedlił się w Galicji. Napisał m.in.: Historia powstania 1863 (t. 1-4, 1867-71), Podróż więźnia etapami do Syberii w 1854 r. (t. 1-2, 1867).