Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Zakrzewski
Stanisław Zakrzewski (1873-1936), historyk, studiował w Krakowie, Wiedniu i Berlinie; w 1903 r. został docentem na Uniwersytecie Jagielloń-skim, od 1904 r. był profesorem uniwersytetu we Lwowie; w 1920 został członkiem PAU, przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzy-stwa Historycznego (1923-32, 1934-36); angażował się również w politykę – będąc zwolennikiem marszałka Piłsudskiego w latach 1928-35 zasiadał w Senacie RP. Był autorem m.in.: Mieszko I jako budowniczy państwa pol-skiego (1921), Historiografia polska wobec wskrzeszenia państwa (1921), Bolesław Chrobry Wielki (1925).