Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Władysław Smoleński
Władysław Smoleński (1851-1926), historyk; w 1874 ukończył prawo na rosyjskim Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, po czym rozpoczął pracę w administracji państwowej, równolegle zaangażował się w tajne nauczanie. W 1919 r. objął katedrę historii na odrodzonym, polskim Uniwersytecie Warszawskim. Napisał m.in.: Kuźnica Kołłątajowska (1885), Szkoły historyczne (1886), Ostatni rok Sejmu Wielkiego (1897), Emigracja polska w latach 1795-97 (1911).