Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Szymon Askenazy
Szymon Askenazy (1866-1935), historyk i dyplomata; w latach 1904-12 profesor uniwersytetu we Lwowie, w latach 1920-23 pełnił funkcję ministra pełnomocnego RP przy Lidze Narodów. Napisał m.in.: Przymierze polsko-pruskie (1900), Książę Józef Poniatowski 1763-1813 (1904), Łukasiński (t. 1-2 1908), Napoleon a Polska (t.1-3 1918-19).