Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Andrzej Zamojski
Andrzej Zamojski (1716-1792), kanclerz wielki koronny, w swych dobrach zniósł częściowo poddaństwo, dokonał zamiany pańszczyzny na czynsz; przypisuje mu się autorstwo O poddanych polskich (1788) i Myśli polityczne dla Polski (1789).