Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Konarski
Stanisław Konarski (1700-73), pijar, pisarz, myśliciel polityczny, pedagog; studiował we Włoszech i we Francji; w okresie walk pomiędzy stronnictwami stanął po stronie Stanisława Laeszczyńskiego; w 1740 roku założył Collegium Nobilium szkołę kształcącą wedle nowych oświecenio-wych wzorców. Od 1741 r. pełnił funkcję prowincjała zakonu pijarów w Polsce. Napisał m.in.: O religii ludzi poczciwych (1769), O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów (cz. 1-4 1760-63); wydał zbiór prawa polskiego Volumina legum (t. 1-8 1732).