Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Teka Stańczyka
Teka Stańczyka – zbiór tekstów polemicznych ukazujących się od roku 1869 w “Przeglądzie Polskim” autorstwa prof. St. Hr. Tarnowskiego, Józefa Szujskiego oraz Ludwika Wodzickiego, zrywających z dotychczasowym sposobem opisu i oceny historii i współczesności narodu polskiego.