Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Jan Ostroróg
Jan Ostroróg (ok. 1436-1501), myśliciel i pisarz polityczny; studiował najpierw w Erfurcie, potem w Bolonii gdzie uzyskał doktorat obojga Praw. Początkowo pracował w kancelarii królewskiej; w 1474 r. został kasztelanem a w 1501 wojewodą poznańskim. Głównym dziełem, które przyniosło Ostrorogowi po wiekach rozgłos i sławę był traktat polityczny pt.: Monumentum pro Republicae ordinatione (pierwsze wydanie 1831 w opracowaniu J. W. Bandtkie’go).