Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Henryk Karol Rewakowicz
Henryk Karol Rewakowicz (1837-1907), publicysta, polityk, działacz i organizator ruchu ludowego; współpracował z “Gazetą Narodową” (1862-68), uczestniczył w przygotowaniach do powstania styczniowego; od 1884 r. wydawał “Kurier Lwowski” – sympatyzujący z ruchem ludowym. W 1895 roku został w nowopowstałym Stronnictwie Ludowym zastępcą prezesa (K. Lewakowskiego). W ciągu swej kariery bezskutecznie zabiegał o mandat poselski do Sejmu Krajowego.