Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Franciszek Smolka
Franciszek Smolka (1810-1899), prawnik i polityk; w okresie po powstaniu listopadowym uczestniczył w działalności spiskowej w następstwie czego spędził kilka lat w więzieniu (w 1845 został skazany na śmierć); w 1848 r. poseł i prezydent parlamentu w Wiedniu; w 1861 roku protestował przeciwko “obsyłaniu Rady Państwa” (delegowania posłów galicyjskich do izby wyższej), inspirator kampanii rezolucyjnej tj. poszerzenia autonomii Galicji w ramach monarchii habsburskiej. W latach 1881-93 będąc marszał-kiem Rady Państwa, wycofał się z życia “partyjno-politycznego”. Wycho-wał rzeszę następców walczących o demokratyzację i liberalizację systemu politycznego Galicji. Następcami jego polityki byli politycy skupieni wła-śnie wokół “Nowej Reformy”.