Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Stojałowski
Stanisław Stojałowski (1841-1911), ksiądz, działacz ludowy, polityk; od 1875 roku wydawał czasopisma dla chłopów “Wieniec” i “Pszczółka”; po konfliktach z władzami kościelnymi i świeckimi przeszedł na skrajne pozycje, które on sam określił mianem chrześcijańskiego socjalizmu. Po wprowadzeniu powszechnej kurii głosowania do Rady Państwa uzyskał mandat poselski (1898). Po zdobyciu mandatu odstąpił od wcześniej głoszo-nych zasad.