Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Józef Buzek
Józef Buzek (1907-1936), profesor i polityk; wykładał na uniwersytecie lwowskim, a po wojnie na uniwersytecie w Warszawie oraz Wyższej Szkole Handlowej tamże. Od 1907 poseł do Rady Państwa w Wiedniu, gdzie od 1911 r. pełnił funkcję wiceprezesa Koła Polskiego. W odrodzonej Polsce od 1919 prezes Głównego urzędu Statystycznego RP, poseł na sejm ustaowdawczy, od 1922 r. senator z ramienia PSL-Piast. Napisał m.in.: Stosunki zawodowe i socjalne ludności w Galicji (1905), Historia polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków (1909), Administracja gospodarstwa społecznego (1913), Program gospodarczy Rzeczpospolitej (1927).