Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Lucjan Siemieński
Lucjan Siemieński (1807-1877), poeta, nowelista, krytyk literacki, publicysta, historyk; uczestnik radykalnej konspiracji, w 1838 r. zbiegł do Francji, gdzie związał się z Towarzystwem Demokratycznym Polskim; pod wpływem A. Towiańskiego i wielkopolskich zachowawców porzucił radykalne stanowisko, a po 1848 r. osiadł w Krakowie, gdzie związał się z konserwatywnymi środowiskami skupionymi wokół: “Czasu” i “Przeglądu Polskiego”, w których krytykował oświeceniowy liberatynizm i rehabilitował “obóz klasyków” z K. Koźmianem i F. Morawskim na czele.