Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Jan Chryzostom Pasek
Jan Chryzostom Pasek z Gosławic (1636?-1701?), pamiętnikarz pochodzący z drobnej szlachty. Od 1655 r. służył pod komendą S. Czarnieckiego, uczestniczył w wojnach ze Szwedami i Węgrami, w wyprawie duńskiej i wojnie z Moskwą. Podczas rokoszu Lubomirskiego opowiedział się po stronie króla, w 1667 r. osiadł na gospodarstwie w Krakowskiem. Brał udział w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, w 1672 r. dowodził podjazdem pospolitego ruszenia przeciwko Turkom; pięciokrotnie skazany na banicję. Autor popularnych "Pamiętników", obejmujących wspomnienia z lat 1656-88 (publ. 1836).