Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Dunin-Karwicki
Stanisław Dunin-Karwicki (1640-1724), pisarz polityczny, od 1674 r. poseł na sejmy, cześni, a od 1713 r. podkomorzy sandomierski, odegrał pewną rolę w czasie walk między Augustem II i Stanisławem Leszczyńskim; autor cenionego w środowisku “stańczyków” dzieła De ordinanda Republica seu de corrigendis defectibus in statu Reipublicae Poloniae, wydanego dopiero w 1871 r., inicjującego piśmiennictwo reformatorskie w XVIII w., zawierającego postulat wprowadzenia stałych podatków na wojsko z dóbr szlacheckich, przeznaczenia na ten cel dochodów z królewszczyzn, odebrania królowi rozdawnictwa urzędów, ograniczenia możliwości zrywania obrad sejmowych, wprowadzenia dorocznego “sejmu ustawodawczego” z prawem dowolnego limitowania obrad i przeprowadzania elekcji w województwach, których większość decydowałaby o wyborze. Niektóre jego postulaty znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach sejmu 1717 r.