Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Mikołaj Kossobudzki
Mikołaj Kossobudzki (1535?-1586), pisarz polityczny, prawnik wykształcony w Padwie, poseł, kasztelan ciechanowski, zrazu współpracownik S. Karnkowskiego, a następnie J. Zamoyskiego.