Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Karol Boromeusz Hoffman
Karol Boromeusz (Aleksander) Hoffman (1798-1875), historyk, prawnik i pisarz polityczny, od 1828 r. współwydawca czasopisma prawniczego “Themis Polska”, od 1829 mąż znanej pisarki i pedagoga Klementyny z Tańskich, po upadku powstania listopadowego związany w Paryżu z obozem księcia A.J. Czartoryskiego, w latach 1837-39 współredaktor “Kroniki Emigracji Polskiej”, od 1848 członek Komitetu Emigracji Polskiej, od 1873 członek korespondent Akademii Umiejętności. W pracach historyczno- politycznych podkreślał specyfikę dziejów Polski w niedorozwoju miast i słabości władzy królewskiej. W 1867 r. wydał w Lipsku Historyę reform politycznych w dawnej Polsce.