Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Sebastian Petrycy
Sebastian Petrycy (prawdopodobnie 1554-1626), lekarz, autor kilku traktatów medycznych, tłumacz Horacego i dzieł Arystotelesa (Polityka, Etyka Nikomachejska), które opatrywał komentarzami, nie zawsze wprost odwołującymi się do tłumaczonego tekstu.