Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Jan Rembieliński
Jan Rembieliński (1897-1948), działacz i publicysta obozu narodowego. Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim związał się z środowiskiem narodowej demokracji. Był członkiem Ligii Narodowej oraz współtwórcą i pierwszym prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. W późniejszym okresie działał w Obozie Wielkiej Polski i Stronnictwie Narodowym. Od 1935 r. nawiązał współpracę z obozem sanacyjnym i opuścił Stronnictwo Narodowe. Po wybuchu wojny zgłosił się do formowanej we Francji armii polskiej, później przebywał w Anglii, gdzie publikował na łamach „Polski Walczącej” i „Myśli Polskiej”.