Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Jerzy Chwalewik
Jerzy Chwalewik (1900-1985), działacz i publicysta ruchu narodowego. Członek i jeden z założycieli Narodowego Związku Młodzieży Akademickiej, potem Młodzieży Wszechpolskiej, redaktor „Głosu Akademickiego”.