Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Stroński
Stanisław Stroński (1882-1955), romanista, polityk i publicysta. Od 1904 r. członek Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, związany z ruchem narodowym do połowy lat 30., z ramienia tego obozu w latach 1922-1935 zasiadał w Sejmie. W 1936 r. zbliżył się do centrowego tzw. frontu morges. Po wybuchu wojny zwolennik i realizator polityki generała Sikorskiego, w latach 1939-1943 zasiadał w rządzie emigracyjnym, jako wicepremier i minister informacji i dokumentacji.