Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Olgierd Górka
Olgierd Górka (1887-1955), historyk i polityk. W latach 1914-1917 służył w Legionach Polskich, po odzyskaniu niepodległości pracował jako attaché wojskowy w Brnie i Bukareszcie (1919-1923). Od 1934 r. profesor Uniwersytetu we Lwowie. W czasie II wojny światowej stał na czele Wydziału Spraw Narodowościowych przy rządzie RP w Londynie. W 1945 r. powrócił do kraju. Autor m.in.: Zagadnienia czarnomorskie w polityce polskiej średniowiecza (1932), Dziejowa rzeczywistość a racja stanu Polski na południowym wschodzie (1933), „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna (1934).