Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Henryk Łubieński
Henryk Łubieński (1901-1960), polski pisarz i publicysta. Sekretarz Stronnictwa Prawicy Narodowej, współpracownik wileńskiego „Słowa”, korespondent prasowy w Berlinie. Autor głośnej książki "Droga na wschód Rzymu" (1932), w której podjął krytykę działań Kościoła katolickiego na rzecz unii z obrządkiem wschodnim.