Aktualności i wydarzenia

Polecamy monografię poświęconą Władysławowi Konopczyńskiemu

Polecamy książkę

Przedstawiamy w serii Biblioteka Klasyki Historiografii - Monografie książkę Piotra Bilińskiego Władysław Konopczyński 1880-1852. Człowiek i dzieło.

Data dodania: 2018-02-23

Spotkanie na temat historii i współczesnego stanu stosunków polsko-żydowskich

Spotkanie

Gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej będzie prof. Tomasz Gąsowski. Zapraszamy 20 lutego.

Data dodania: 2018-02-16

Wolność. Polskie i czeskie dylematy

Polecamy książkę

W serii Studia i analizy ukazał się tom, będący pokłosiem polsko-czeskiego projektu realizowanego przez Ośrodek Myśli Politycznej Od Włodkowica i Chelčickiego do Havla i Jana Pawła II. Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze.

Data dodania: 2018-01-14

Zapowiedzi

Debata o skutkach wojny z bolszewikami (Kraków, 30 listopada 2017)

Debata

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na dyskusję: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - skutki i pamięć.
 

Data dodania: 2017-11-23

Konferencja: Polityka historyczna - aspekty międzynarodowe

Konferencja

Zapraszamy na konferencję organizowaną 31 maja przez RODM w Krakowie, OMP i krakowski oddział IPN.

Data dodania: 2017-05-28

Aktualności i wydarzenia cd.

Książka o wojnie Polski z bolszewikami

Premiera książkowa

Polecamy pracę zbiorową O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej, która ukazała się w serii Polskie Tradycje Intelektualne.

Data dodania: 2017-12-30

Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Premiera książkowa

Ukazała się praca zbiorowa Literatura i polityka po 1989 roku, której autorzy analizują polityczne aspekty twórczości czołowych pisarzy ostatnich dekad.

Data dodania: 2017-12-19

Nagranie z debaty o skutkach wojny polsko-bolszewickiej

Film z debaty

Na kanale OMP na Youtube oraz w dziale Filmy strony PTI można obejrzeć nagranie dyskusji Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 – skutki i pamięć.

Data dodania: 2017-12-08

Polecamy kolejne tomy klasyków polskiej myśli politycznej

Klasycy polskiej myśli

W Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej prezentujemy wspomnienia polityczne Stanisława Głąbińskiego, Juliana Nowaka i Stanisława Łosia. Polecamy również wybór pism Władysława Leopolda Jaworskiego.

Data dodania: 2017-11-30

Nagranie z konferencji o idei wolności w tradycji i praktyce polskiej i czeskiej

Film z konferencji

Na kanale OMP na Youtube można obejrzeć nagranie z konferencji zorganizowanej 20 października 2017 r. w Krakowie. Prezentujemy je także w dziale Filmy strony PTI.

Data dodania: 2017-11-19

Wybór pism Antoniego Peretiatkowicza

Klasycy polskiej myśli

Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej książkę czołowego uczestnika debat ustrojowych II RP.

Data dodania: 2017-10-13

Konferencja o idei wolności w polskiej i czeskiej tradycji politycznej

Konferencja

Zapraszamy na kolejną polsko-czeską konferencję organizowaną przez Ośrodek Myśli Politycznej (20 X), tym razem poświęconą tradycjom politycznym obu narodów.

Data dodania: 2017-10-13

Cytat dnia

Nie ma narodu bez ideału, ale też rozsypuje się naród, który nie liczy się z realnymi danymi. Kto nie umie ocenić rzeczywistości i nie potrafi jej wyzyskać jest albo fantastą, albo intrygantem. I w tym tkwi niebezpieczeństwo obecnej chwili. Wszyscy jesteśmy zgodni co do celów, bo mamy jeden ideał. Różnica objawia się w tym, że nie jednakowo obliczamy siłę prędkości struny, którą naciągamy. Jedni się boją, że jej nie dociągną, inni żywią obawę, aby nie została przeciągnięta i nie pękła. Decyduje tutaj doświadczenie, ten nieokreślony instynkt, stanowiący o talencie, decyduje prawość wobec siebie i obcych.


Władysław Leopold Jaworski (1895-1930), Realizm w imponderabiliach (grudzień 1916)