Wspieraj Polskie Tradycje Intelektualne
1% dla Ośrodka Myśli Politycznej

1 % podatku dla OMP

Ośrodek Myśli Politycznej - nr KRS 0000076016 - jest organizacją pożytku publicznego.

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 250 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej.

Status organizacji pożytku publicznego pozwala wesprzeć naszą działalność 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości.

Uzyskane z tego tytułu środki przeznaczamy m.in. na rozbudowę stron internetowych (zwłaszcza nowe teksty) www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl oraz działalność badawczą i edukacyjną poświęconą polskim tradycjom intelektualnym, filozofii politycznej i historii Polski. Pozwalają też nam one popularyzować w debacie publicznej i edukacji obywatelskiej bliskie nam zasady konserwatywne i republikańskie.


Klub Przyjaciół i Sponsorów OMP
Idea

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – Ośrodek Myśli Politycznej propaguje zasady konserwatywnej polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Na realizację naszych przedsięwzięć i działalność biura pozyskujemy dotacje i darowizny osób prywatnych i firm. Żeby uniezależnić się od zmiennych koniunktur i kaprysu urzędników postanowiliśmy powołać Klub Przyjaciół i Sponsorów Ośrodka Myśli Politycznej. Liczymy, że wsparcie przyjaciół Ośrodka – osób podzielających naszą troskę o jakość debaty publicznej w Polsce – pozwoli realizować nasze plany i stale poszerzać naszą ofertę.

 

Zasady członkostwa

Członków Klubu prosimy o stałe miesięczne wsparcie w wysokości 25, 50 lub 100 zł. Wpłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania biura OMP (pensje dwóch pracowników - sekretarza i księgowej, wynajem lokalu, telefony, materiały biurowe), które wynoszą rocznie ok. 50 000 złotych. Sprawnie działające biuro umożliwia realizację programów Ośrodka Myśli Politycznej, finansowanych z dotacji uzyskiwanych od fundacji i instytucji samorządowych. Wsparcie przeznaczamy także na rozbudowę stron internetowych OMP – www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl – dzięki którym dostęp do naszych tekstów i innych materiałów mają wszyscy zainteresowani.

Jeśli zdecydują się Państwo na wspieranie naszej działalności, prosimy o przekazywanie wpłat na konto Ośrodka Myśli Politycznej w Banku PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251 (odbiorca: Ośrodek Myśli Politycznej, ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków, z dopiskiem "Cele statutowe").

 

Przywileje członków Klubu 

Naszym członkom oferujemy możliwość zniżkowego zakupu wydawanych przez nas książek (- 30%).

 

Jak zostać członkiem Klubu

Osobowy pragnące zostać członkami Klubu, prosimy o kontakt omp@omp.org.pl lub o wpłaty bezpośrednio na konto. Dokonanie wpłaty będzie traktowane jako akces do Klubu.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.