Książka

O wartość naszej spuścizny dziejowej

Władysław Konopczyński

Wybór pism wybitnego historyka, ukazujący jego refleksję na temat polskich dziejów i tradycji politycznej, a także rzeczywistości II RP. W tomie znajduje się m.in. niepublikowana dotąd praca Polska w dobie pierwszego rozbioru, a także znakomite szkice Bar i Maj, Z dziejów naszej partyjności oraz Rząd i Sejm w dawnej Rzeczypospolitej.