Książka

Chrześcijańska moralność polityczna

Adam Krzyżanowski

Wznowienie wydanej po raz pierwszy w 1948 r. jednej z najważniejszych książek w dorobku wybitnego ekonomisty, filozofa i myśliciela politycznego, prekursora polskiego chrześcijańskiego liberalizmu. Rozważania Krzyżanowskiego na temat wolności, równości, sprawiedliwości i etyki w życiu publicznym zachowują aktualność także w kontekście współczesnych patologii życia politycznego.