Książka

Stanisław Tarnowski "Z doświadczeń i rozmyślań"

Podsumowanie pracy intelektualnej krakowskich “Stańczyków” dokonane przez jednego z ich czołowych przedstawicieli. Rozważania o polityce polskiej XIX w. i głównych prądach umysłowych epoki.