Książka

Jak powstaje państwo w naszych czasach

Michał Rostworowski

Wybór pism współtwórcy krakowskiej politologii, profesora UJ, sędziego Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. W tomie są przedstawione teksty m.in. o konstytucjonalizmie, zadaniach nauk politycznych, sytuacji międzynarodowej w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę i Lidze Narodów.

***
ANDRZEJ ZIĘBA, BARTOSZ WŁODARSKI, Jak powstaje państwo w naszych czasach – z rozważań o naukach politycznych, konstytucjonalizmie i sprawach międzynarodowych . . . VII

O naukach politycznych 

Wolna szkoła nauk politycznych w Paryżu . . . 3
W sprawie nowo powstałej instytucji naukowej . . . 30

O konstytucjonalizmie

Jak powstaje państwo w naszych czasach? . . . 39
Wytyczne Konstytucji polskiej . . . 61
Odpowiedź do Ankiety o Konstytucji z 17 marca 1921 . . . 76
Z rozważań konstytucyjnych na tle Projektu Konstytucji W. L. Jaworskiego . . . 84
Rozwój konstytucjonalizmu we Francji . . . 95

O sprawach międzynarodowych

Wojna a społeczeństwo polskie . . . 105
Listy do Sąsiadów . . . 122
Wojna i traktat pokojowy . . . 151
Liga Narodów . . . 172

Listy do córek . . . 209

Nota bibliograficzna . . . 261
Indeks . . . 263

***
Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
320 stron, twarda oprawa

Zobacz w sklepiku OMP