Postać
Stanisław Piasecki 1900-1941

Z ruchem narodowym związał się podczas studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1935 r. przekształcił dodatek do nacjonalistycznego dziennika „ABC” w tygodnik „Prosto z mostu”, którego został redaktorem. Podczas II wojny światowej zgłosił się na ochotnika do wojska, potem podjął działalność konspiracyjną w podziemnych strukturach Stronnictwa Narodowego. W grudniu 1940 r. aresztowany przez Gestapo, w kilka miesięcy później został rozstrzelany w Palmirach (12 czerwca 1941 r.). Ważniejsze prace: Związek Białej Tarczy (1929), Prosto z mostu (1934) oraz Prawo do twórczości (1936).