Postać
Maurycy Dzieduszycki 1813-1877

Urodził się 10 lutego 1813 r. w Rychcicach. Uczęszczał do szkół w Drohobyczu, Czerniowcach i Tarnopolu. Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował w cyrkule w Bochni, a następnie lwowskim. W 1851 r. został wicekuratorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – pełnił tę funkcję do 1869 r. W 1873 r. został członkiem Akademii Umiejętności, zaś w 1876 r. posłem na Sejm Galicyjski. Jego prace historyczne – choć nie miał wykształcenia historycznego – cieszyły się popularnością, choć bywały krytykowane za tendencyjność i podporządkowanie ideologii ultramontańskiej, której był jednym z czołowych propagatorów. Napisał m.in. Piotr Skarga i jego wiek (1850), Zbigniew Oleśnicki (1854-1854), Ojczyzna (1867), Dwie polityczne unie, kolmarska i lubelska (1873), Nieprzeliczeni (1877). Zmarł 22 kwietnia 1877 r. we Lwowie.