Aktualność

Strona internetowa o polskich tradycjach gospodarczych

Internet

www.tradycjegospodarcze.pl

- Teksty źródłowe – artykuły, broszury, fragmenty książek, przemówienia – autorstwa polskich myślicieli, naukowców, publicystów, działaczy gospodarczych, polityków z XVIII-XX wieku, piszących o różnych kwestiach związanych z gospodarką i ekonomią, polskimi praktycznymi dylematami na tym polu, trendami międzynarodowymi

- Biogramy ukazujące życiorysy i zarys poglądów ważnych naukowców, publicystów, działaczy i polityków, zajmujących się od XVIII po XX w. zagadnieniami ekonomii i gospodarki

Bohaterowie biogramów (m.in.): Edward Abramowski, Leon Biliński, Jan Bobrzyński, Tadeusz Brzeski, Leopold Caro, Hipolit Cegielski, Dezydery Chłapowski, Gabriel Czechowicz, Zofia Daszyńska-Golińska, Adam Doboszyński, Franciszek-Ksawery Drucki-Lubecki, Julian Dunajewski, Mirosław Dzielski, Stanisław Głąbiński, Stanisław Grabski, Adam Heydel, Maksymilian Jackowski, Jacek Jezierski, Michał Kalecki, Józef Gołuchowski, Ludwik Górski, Dominik Krysiński, Adam Krzyżanowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Jan St. Lewiński, Karol Marcinkowski, Józef Milewski Feliks Młynarski Jan Ferdynand Nax, Jan Piwowarczyk, Tomasz Potocki (Krzyżtopór), Antoni Roszkowski, Roman Rybarski, Leon Rzewuski, Fryderyk Skarbek, Stanisław Staszic, Franciszek Stefczyk, Edward Karol Strasburger, Hieronim Stroynowski, Kazimierz Studentowicz, Józef Supiński, Wawrzyniec Surowiecki, Stanisław Swianiewicz, Stanisław Szczepanowski, Antoni Szymański, Piotr Wawrzyniak, Ludwik Wołowski, Władysław Zawadzki, Jerzy Zdziechowski, Ferdynand Zweig.

- Wywiady z ekspertami i naukowcami z ośrodków akademickich i badawczych z całej Polski, ukazujących różne aspekty polskich tradycji gospodarczych od średniowiecza po wiek XX

red. Marek Budzisz (ekspert ds. międzynarodowych), prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), prof. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński), prof. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Wojciech Giza (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN), prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), dr Jacek Kloczkowski (prezes Ośrodka Myśli Politycznej), prof. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II), red. Krzysztof Masłoń (dziennikarz, publicysta), prof. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński), dr Paweł Rojek (Uniwersytet Jagielloński), prof. Wojciech Roszkowski (Szkoła Główna Handlowa), prof. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński), prof. Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński), dr Maciej Zakrzewski (IPN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), prof. Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski)

- Opracowania merytoryczne autorstwa naukowców z całej Polski, analizujących najważniejsze zjawiska i problemy związane z polskimi tradycjami gospodarczymi

Autorzy (m.in.): Rafał Brodacki (Muzeum Powstania Warszawskiego), dr Paweł Brudek (Muzeum Powstania Warszawskiego), prof. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski), dr Dariusz Grzybek (Uniwersytet Jagielloński), dr Agnieszka Kamińska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), dr Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Retecki, prof. Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Piotr Szymaniec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in. Angelusa Silesiusa), dr Piotr Wierzbicki, Michał Tomasz Wójciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego), dr Maciej Zakrzewski (IPN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), dr Andrzej Zawistowski (Szkoła Główna Handlowa)

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej