Redakcja strony
Rada Naukowa Strony „Polskie Tradycje Intelektualne”

dr hab. Włodzimierz Bernacki - Uniwersytet Jagielloński
prof. Jolanta Choińska-Mika - Uniwersytet Warszawski
prof. Andrzej Chojnowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Dariusz Gawin - Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. Krzysztof Kawalec - Uniwersytet Wrocławski
dr Jacek Kloczkowski - Ośrodek Myśli Politycznej
prof. Miłowit Kuniński - Uniwersytet Jagielloński, prezes Ośrodka Myśli Politycznej
dr hab. Rafał Matyja - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
prof. Andrzej Nowak - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Arkady Rzegocki - Uniwersytet Jagielloński
prof. Bogdan Szlachta - Uniwersytet Jagielloński


Redaktor naczelny strony

dr Jacek Kloczkowski - Ośrodek Myśli Politycznej