Filmy

Czeskie i polskie rozumienie wolności - dziedzictwo

Czy Polską należy rządzić batem? Spory o politykę i władzę w II Rzeczpospolitej

Emigracja polityczna. Przypadek polski

II RP - czy to się mogło udać?

Między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło? Polityka zagraniczna II RP - próba bilansu

Oblicza realizmu politycznego w Polsce „ludowej” - I

Oblicza realizmu politycznego w Polsce „ludowej” - II

Oblicza realizmu politycznego w Polsce „ludowej” - III

Polacy i Czesi o Europie – dziedzictwo i jego konsekwencje

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część I - Bronisław Wildstein

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część II - Bronisław Wildstein

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część III - Maciej Korkuć

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część IV - M.Korkuć i A.Dudek

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część V - Antoni Dudek

Polska Solidarności - konferencja OMP - Oblicza - część VI - Antoni Dudek

Polska Solidarności - konferencja OMP - R. Matyja - część III, M. Szułdrzyński - cz. I

Polska Solidarności - konferencja OMP - Rafał Matyja - część I - 19 XI 2010

Polska Solidarności - konferencja OMP - Rafał Matyja - część II - 19 XI 2010

Polska Solidarności - konferencja OMP - Zbigniew Stawrowski - część I

Polska Solidarności - konferencja OMP - Zbigniew Stawrowski - część II

Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej (I)

Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej (II)

Punkty zwrotne: Czy błędy gospodarcze Sanacji w czasie Wielkiego Kryzysu pogrążyły II RP?

Punkty zwrotne: Czy gdyby w XVII wieku rozwiązano problem kozacki, I RP by nie upadła?

Punkty zwrotne: Czy Piłsudski powinien wesprzeć „Białych" w walce z Bolszewikami?

Punkty zwrotne: Czy podjęty po 1918 r. program budowy regionalnego mocarstwa był racjonalny?

Punkty zwrotne: Czy Polska powinna wraz z Hitlerem zaatakować ZSRR pod koniec lat 30-tych? - cz. II

Punkty zwrotne: Czy Polska powinna wraz z Hitlerem zaatakować ZSRR pod koniec lat 30-tych? cz. I

Punkty zwrotne: Między odrodzeniem a ponownym zniewoleniem

Rosja w tradycji polskiej polityki zagranicznej. Geopolityka, interesy i cywilizacja

Sprawa polska w grze dyplomatycznej mocarstw w okresie zaborów

Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął? - cz. 1

Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął? - cz. 2

Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory polityczno-ideowe II RP

Temat polemiki: Polska. Spory polityczne z czasów komunistycznego zniewolenia

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 – skutki i pamięć

Wolność - od totalitaryzmu do demokracji (doświadczenia polskie i czeskie)

Wszystkie drogi wiodły do Września? Spory o politykę zagraniczną II RP