Aktualność

Konferencja o idei wolności w polskiej i czeskiej tradycji politycznej

Konferencja

Zapraszamy na konferencję:

Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze
Idee i praktyka polityczna
 
20 października 2017 r.
 
Kraków, sala konferencyjna „Herbewo’
ul. Lubelska 29, VI piętro
 
10.30-14.30
 
Sesja I
Czeskie i polskie rozumienie wolności - dziedzictwo
 
- Vratislav Doubek (Uniwersytet Karola w Pradze)
- Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- Jan Květina (Uniwersytet Karola w Pradze)
- Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)
- Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński)
- Maciej Zakrzewski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II / Instytut Pamięci Narodowej)
 
Wybrane zagadnienia:
- Idea wolności w czeskiej i polskiej tradycji przełomu średniowiecza i renesansu: źródło siły czy słabości politycznej?
- Wolność sumienia i wolność narodu politycznego / wolność jednostki i wolność kolektywna – odmienne czeskie i polskie nowożytne recepty na wolność?
- Wolność pod rządami Habsburgów – dylematy życia politycznego w wielonarodowej monarchii, która nie jest własną
- Konflikt polsko-czeski w okresie międzywojennym: spór o interesy czy także o idee?
- Idea wolności w procesie budowy państwa: przypadek Czechosłowacji i II RP
 
Sesja II
Wolność - od totalitaryzmu do demokracji
 
- Monika Gabriela Bartoszewicz
- Daniel Kaiser (Echo24)
- Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej)
- Matyáš Zrno (Instytut Obywatelski)
 
Wybrane zagadnienia:
- Rola idei wolności w myśli i działalności opozycji antykomunistycznej lat 70. i 80. w Polsce i Czechosłowacji
- Idea wolności po komunizmie – ciągłość czy zerwanie tradycji (przypadek czeski i polski)
- Polskie i czeskie rozumienie wolności a funkcjonowanie obu krajów w Unii Europejskiej

Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl, do 18 października (wystarczy imię i nazwisko i Konferencja 20 października w tytule listu).

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017.