Aktualność

Wolność. Polskie i czeskie dylematy

Polecamy książkę

Tom ukazujący, jak w ciągu wieków zmieniało się postrzeganie idei wolności w polskiej i czeskiej teorii i praktyce politycznej. Jego twórcy – naukowcy i publicyści z Polski i Czech – prezentują dyskusje na ten temat na tle losów obu narodów i państw, zwłaszcza w przełomowych okresach ich historii, np. w czasie nieudanych zabiegów o uratowanie I RP, w dobie czeskiego odrodzenia narodowego czy podczas zmagań z komunistycznym zniewoleniem. Ukazują rozważania o wolności autorstwa czołowych polskich i czeskich myślicieli i polityków, m.in. Pawła Włodkowica, Petra Chelčickiego, Pavla Stránskiego, Stanisława Orzechowskiego, Tadeusza Kościuszki, Hugona Kołłątaja, Tomáša Garrigue Masaryka, Václava Havla i Jana Pawła II. Szukają również odpowiedzi na pytanie, czy polskie i czeskie rozumienie wolności zbliża do siebie Polaków i Czechów, czy też jest raczej przyczyną nieporozumień między nimi. Zastanawiają się wreszcie nad tym, czy przedstawiane w tej książce tradycje dyskusji o wolności stanowią oryginalny wkład w europejskie debaty na ten temat i czy mogą one mieć wpływ na dokonywaną przez Czechów i Polaków ocenę obecnej kondycji i ewolucji Unii Europejskiej.

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie . . 7
Jan Kvĕtina, Od wolności sumienia do wolności republiki: czeskie i polskie myślenie o wolności we wczesnej nowożytności . . . 15
Rafał Lis, Perspektywy modernizacji szlacheckiej tradycji wolnościowej i rozwoju republikanizmu w ostatnich latach dawnej Rzeczypospolitej . . . 51
Vratislav Doubek, Znaczenie jednostki w czeskiej myśli politycznej . . . 67
Krzysztof Mazur, Wolność jako doświadczenie. Ruch społeczny Solidarność a współczesne rozumienie wolności . . . 85
Daniel Kaiser, Wolność według Havla . . . 107
Piotr Popiołek, Papież wolności . . . 129
Sąsiedzi o odmiennym bagażu doświadczeń. Rozmowa z Alexandrem Vondrą . . . 147
Monika Gabriela Bartoszewicz, Polskie rozumienie wolności a realia Unii Europejskiej . . . 161
Indeks . . . 174
O autorach . . . 178

188 stron, miękka oprawa, ISBN 978-83-64753-94-7, zamówienia: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=349 (lub sklepik@omp.org.pl), http://polskietradycje.pl/ksiazkiPti/widok/122.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2017