Aktualność

Polecamy wybory pism Antoniego Szymańskiego i Konstantego Grzybowskiego

Książki

Antoni Szymański, O sprawiedliwość społeczną

Wybór pism wybitnego przedstawiciela katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązującego do tradycji tomistycznej, wykładowcy i rektora KUL, czołowej postaci życia intelektualnego II RP, autora ważnych prac na temat m.in. kwestii socjalnej, własności, roli religii w życiu publicznym i narodowym, bolszewizmu. Za jego ucznia uważał się prymas Stefan Wyszyński.


Spis treści

Jadwiga Potrzeszcz Wstęp VII

Katolicyzm socjalny we Francji 1
Studia i szkice społeczne 27
Stanowisko pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 65
Dlaczego duchowieństwo zajmuje się pracą społeczną 81
Polityka społeczna 103
Religia a polityka 171
Etatyzm i wolność gospodarcza 189
Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna 203
Zakon przyrodzony 215
Ekonomika i etyka 237
Katolicyzm a kultura i cywilizacja 293
Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny 317
Etyka. Wiadomości wstępne 363
O sprawiedliwości społecznej 381
Zagadnienie społeczne 415

Bibliografia 564
Indeks 568

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Twarda oprawa, 616 stron, ISBN 978-83-62628-73-5
Cena wraz VAT i przesyłką 39 zł: http://omp.org.pl/ksiazkaKupTeraz.php?idKsiazki=361

***
Konstanty Grzybowski, O demokracji i dyktaturze

Wybór pism publicysty i historyka doktryn politycznych, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego przed II wojną światową z krakowskimi środowiskami konserwatywnymi, nawiązującymi do tradycji stańczykowskiej, po wojnie współpracującego z władzami peerelowskimi mimo sceptycyzmu wobec niektórych aspektów nowej rzeczywistości, której przesłanki w tekstach przedwojennych ostro krytykował. Tom ukazuje rozważania Grzybowskiego m.in. na temat władzy politycznej, dyktatury, ustroju II RP (zwłaszcza Konstytucji kwietniowej) i jej praktyki politycznej (szczególnie rządów Józefa Piłsudskiego), ideologii i praktyki komunistycznej, liberalizmu, religii i Kościoła. Oddaje on z jednej strony ewolucję jego myśli - w niektórych kwestiach jej wręcz zasadniczą zmianę po wojnie - z drugiej przedstawia te jej elementy, które można uznać za ciągłe, niezależnie od zmieniających się realiów. To pozwala stawiać pytania, czy powojenne wybory tego autora można uzasadniać z wykorzystaniem jego przedwojennych tez o władzy, zwłaszcza autorytarnej.

Spis treści

Artur Wołek, Konstanty Grzybowski – od sceptycznego autorytaryzmu do sceptycznego komunizmu VII

O zmianie konstytucji polskiej 1
Irracjonalizm a reforma rolna 7
Socjologia rządów rewolucji majowej 19
Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik Doktryna i konstytucja 31
Od dyktatury ku kompromisowi konstytucyjnemu 82
Wiara w Komendanta 122
Wielkość burżuazji 127
Kultura burżuazyjna czy kultura szlachecka? 133
Liberalizm endecko-socjalistyczny 139
Mit państwa 144
Wiara w ewolucję jest potrzebna rewolucjonistom 148
Likwidacja powszechnego głosowania 152
Rewolucje z prawej strony 157
Zasady Konstytucji kwietniowej Komentarz prawniczy
do części I ustawy konstytucyjnej 162
Senat albo antydemokratyczny, albo niepotrzebny! 283
Marksizm a demokracja 305
Współczesna ideologia Watykanu 332
Uwagi o stosunku państwa do kościoła 341
Dwa nurty polskiej myśli konstytucyjnej 352
Wolę jednak sceptycyzm Piłata… 382
Piemont czy zgliszcza? 389
Ten konserwatyzm jest martwy 401
Nie wiedzą, co to kontrrewolucja 411
Liberał, marksista, katolik, technokrata 416
Podszepty legendy 420
Tysiącletnia historia Polski 425
Anachroniczne „wieczory pod lipą” 437
Państwo, kościół, społeczeństwo 447
Dyskrecja i umiarkowanie 458
Tolerancja i „tolerancja” 462
Język jakże nieaktualny 466
Ideologiczne zaplecze współczesnego antykomunizmu 470
Mit kryzysu 485
O miejsce Polski w Europie 489
Świadomości nie tworzy się „szkoleniem ideologicznym” 493
Pożegnanie z czytelnikami 498

Nota bibliograficzna 503
Indeks 506

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Twarda oprawa, 556 stron, ISBN 978-83-64753-28-2

Cena wraz z VAT i przesyłką 39 zł: http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=360