Aktualność

Dyskusja o polskich tradycjach gospodarczych

Debata

Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na debatę

Gospodarka i polityka. Trudny przypadek polski

Poniedziałek, 28 maja
16.00-19.30

Grand Ascot Hotel, sala Copernicus
ul. Józefa Szujskiego 4, Kraków

16:00 Część I
Gospodarka w trudnych czasach. Doświadczenia okresu zaborów i II RP

 prof. Piotr Franaszek
 prof. Tomasz Gąsowski
 dr hab. Dariusz Grzybek

17:45 Część II
Idee polskie – szansa czy przekleństwo gospodarki?

 dr Paweł Rojek
 dr hab. Artur Wołek
 dr Maciej Zakrzewski

Zagadnienia:
- jak specyfika położenia Polski w poszczególnych okresach jej historii wpływała na rozwój jej myśli ekonomicznej i gospodarczej i na praktykę w tym względzie
- jak wyglądała recepcja obcych idei gospodarczych i ekonomicznych
- jaki był faktyczny wpływ różnych teorii ekonomicznych i programów gospodarczych na polską rzeczywistość
- jak kwestia własności – w rękach polskich i obcych – wpływała na możliwości prowadzenia niezależnej i skutecznej polskiej polityki
- jak polskie elity intelektualne i eksperci reagowali w poszczególnych sytuacjach kryzysowych, zmieniających warunki funkcjonowania gospodarki w Polsce czy na ziemiach polskich, gdy nie istniało niepodległe państwo
- czy wielkie polskie idee polityczne (mesjanizm, solidarność itp.) sprzyjały dobremu urządzaniu się gospodarczemu Polaków, czy stały mu na przeszkodzie

Zgłoszenie chęci przybycia (do 22 maja): biuro@omp.org.pl (w temacie listu: Gospodarka)

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej