Książka

O potrzebie twórczego antykomunizmu

Mirosław Dzielski

Wybór pism czołowego publicysty drugiego obiegu w latach 80-tych XX wieku, redaktora pism podziemnych „13 Grudnia” (następnie „13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne), proponującego idee chrześcijańskiego liberalizmu, autora koncepcji rozwoju wolności gospodarczej w realiach państwa autorytarnego i warunkowego kompromisu na tym polu zwartego z pragmatyczną częścią obozu władzy.

Maciej Zakrzewski, Zgubne władztwo ideologii. Komunizm według Mirosława Dzielskiego . . . IX
Nauka w poszukiwaniu sensu . . . 1
Budowa historycznego kompromisu . . . 23
Odrodzenie ducha – budowa wolności . . . 33
Liberalizm a chrześcijaństwo . . . 93
Potrzeba twórczego antykomunizmu . . . 115
Wolni wobec wyboru . . . 131
Rozważania wokół punktu OMEGA – gospodarka 1984 . . . 141
Duch nadchodzącego czasu . . . 153
Po śmierci księdza . . . 177
Kultura polityczna a sytuacja polska . . . 197
Polityka polska dziś . . . 211
Kilka uwag o obyczaju złej pracy w Polsce . . . 249
Nota bibliograficzna . . . 263
Bibliografia . . . 265
Indeks . . . 267

Zobacz w sklepiku OMP