Książka

Wobec rodzących się totalitaryzmów

Roman Dmowski

Tom z tekstami czołowego ideologa polskiej myśli narodowo-demokratycznej, ukazujący jego refleksję o hitleryzmie, faszyzmie, komunizmie i tendencjach autorytarnych w Polsce po zamachu majowym. Wstęp: Olgierd Grott. Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Tom zawiera teksty: Sny a rzeczywistość; Wschód i Zachód w Polsce; Faszyzm; Nacjonalizm i faszyzm; Po przewrocie; Deklaracja ideowa Obozu Wielkiej Polski; Potrzeba organizacji; Zagadnienie rządu; Kościół, naród i państwo; Nowy sejm i polityka wewnętrzna; Niemcy a Polska; Świat powojenny i Polska (fragmenty); Amerykanizm; Hitleryzm jako ruch narodowy; Polityka międzynarodowa w dobie obecnej; Żydzi w dwudziestym wieku; Oblicze dwudziestego wieku; Przewrót światowy i ewolucja polityczna Polski; Konstytucja, sejm a życie; Militaryzacja polityki.