Książka

Polski czyli... Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej

Arkady Rzegocki (red.)

Arkady Rzegocki, Wprowadzenie / Dorota Pietrzyk-Reeves, Podstawy wspólnotowego ładu Rzeczypospolitej w XVI wieku a wpływy humanizmu i republikanizmu / Tomasz Gąsowski, Konsekwencje powstań narodowych w XIX wieku dla polskiej tożsamości narodowej / Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Wpływ XIX-wiecznych doświadczeń narodowych na polską pamięć historyczną / Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Świadomość historyczna u podstaw suwerenności rodziny i narodu / Andrzej Waśko, „Rząd dusz”. Pisarz jako przywódca i reprezentant narodu / Marek Kornat, Idee patriotyzmu w Polsce Odrodzonej (1918-1939) / Bartosz Kwieciński, Polskie epicedion. Żałoba narodowa w kinie polskim / Bartłomiej Radziejewski, Od Polaków do neo-Polan? Nowy trybalizm a polityczność Polaków / Janusz Ekes, Perspektywa restauracji ‘narodu porewolucyjnego’