Postać
Tomasz Merta 1965-2010

Urodził się 7 listopada 1965 roku w Legnicy, szkołę średnią ukończył w Kielcach (absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hanki Sawickiej). Studiował filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem redakcji Res Publiki Nowej i redaktorem naczelnym Kwartalnika Konserwatywnego. Publikował m.in. na łamach ZnakuDziennikaPrzeglądzie Politycznym i Rzeczpospolitej. Był wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego (2005-2010), jednym z głównych pomysłodawców i realizatorów najważniejszych przedsięwzięć pierwszej dekady XXI wieku, służących przywracaniu historii Polski należnego miejsca w debacie publicznej. Współredaktor i współautor wydanych przez OMP książek Pamięć i odpowiedzialność (2005) i W obronie zdrowego rozsądku (2000). Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.