Postać
Zygmunt Berezowski 1891-1979

Urodził się 17 września 1891 r. w Potiejówce na Kijowszczyźnie, zmarł 1 lipca 1979 w Londynie. Był dziennikarzem, publicystą, politykiem m.in. Stronnictwa Narodowego. Studiował prawo w Krakowie i Kijowie. W latach 1922-1935 zasiadał w Sejmie RP. Działał w Polskim Towarzystwie Opieki nad Kresami, którego był sekretarzem generalnym. W czasie II wojny był członkiem Rady Jedności Narodowej – w 1944 r. przerzucono go z kraju do Wielkiej Brytanii. W latach 1944-1949 był ministrem spraw wewnętrznych w emigracyjnych rządach Tomasza Arciszewskiego i Tadeusza Komorowskiego. Pozostał na emigracji. Swe teksty publicystyczne publikował m.in. na łamach „Myśli Polskiej”.