Postać
Michał Rostworowski 1864-1940

W roku akademickim 1912/13 był dziekanem Wydziału Prawa UJ, zaś w latach 1925-1926 rektorem UJ. W 1910 r. stworzył Szkołę Nauk Politycznych w Krakowie i został jej dyrektorem (do 1914 r.) – reaktywował ją w 1920 r. Podczas I wojny światowej postulował ścisłą współpracą z państwami centralnymi i połączenie ziem polskich w unii z Węgrami i Austrią pod berłem Habsburgów. W II RP był członkiem Ankiety konstytucyjnej i działał w Komisji Kodyfikacyjnej. Napisał m.in. La situation internationale du Saint Siège (1892), Austriacka Izba Panów (1900), Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego (1911), Listy do sąsiadów (1916), Prawo Spadkowe na warsztacie ostatnich konferencji haskich (1925-1928) (1928).