Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Barzykowski
Stanisław Barzykowski (1792-1872), prawnik i polityk; od roku 1825 został wybrany posłem do sejmu, w którym zasilił szeregi opozycji; w czasie powstania wszedł w skład rządu Narodowego. W 1831 udał się na emigrację do Paryża, gdzie związał się z obozem Hotelu Lambert. Napisał m.in.: Hi-storię powstania listopadowego (wydanie 5-o tomowe1883).