Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Józef Ignacy Kraszewski
Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887), powieściopisarz polski, działacz społeczny i polityczny; studiował na uniwersytecie w Wilnie; w latach 1830-32 za działalność konspiracyjną więziony; w okresie 1837-54 obok pracy literackiej parał się gospodarowaniem na ziemi; w tym samym czasie redagował wychodzące w Wilnie “Athenaeum”, współpracował także z “Tygodnikiem Petersburskim” oraz “Gazetą Warszawską”. Od 1859 r. był redaktorem “Gazety Codziennej”, a nieco później “Gazety Polskiej”. W 1863 r. z polecenia A.Wielopolskiego został wydalony z terenów Królestwa. W latach 1863-73 prowadził działalność wydawniczą, a od 1873 r. całkowi-cie poświęcił się pracy pisarskiej. W 1882 r., gdy przebywał w Galicji, z jego inicjatywy powołana została Macierz Polska. W 1883 r. został oskarżo-ny przez władze niemieckie o szpiegostwo na rzecz Francji, w wyniku procesu skazany został na 3 i pół roku więzienia. Na wolność wyszedł w 1885 r. ze względu na stan zdrowia. Zmarł w Genewie, pochowany został na Skałce w Krakowie.