Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Adolf Pawiński
Adolf Pawiński (1840-1896), historyk, studiował w Petersburgu, Dorpacie, Berlinie i Getyndze, od 1869 docent w Szkole Głównej w Warszawie, gdzie w dwa lata później uzyskał tytuł profesorski, od 1875 dyrektor Archiwum Głównego. Był autorem m.in.: Serbia. Zarysy historyczno-etnograficzne (1884), Rządy sejmikowe (1888), Młode lata Zygmunta Starego (1893), Sejmiki ziemskie (1894), wydał również wiele źródeł do historii Polski.